เกี่ยวกับฉัน

ราชบุรี, บ้านโป่ง
ชื่อเล่น หวาน นักศึกษา บ.บัณฑิต รุ่น 11 ศูนย์จอมบึง อาชีพ ครูโรงเรียน ประชาสงเคราะห์ จ.กาญจนบุรี สอนระดับปฐมวัย โทรศัพท์ 032-268098 อีเมลล์ suchadarampan@gmail.com

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2551

เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

1.สามารถส่งอีเมลล์ได้
2.สามารถสร้าง blogger เป็นของตัวเองได้
3.สามารถหาข้อมูลได้ด้วยวิธีง่ายและรวดเร็ว
4.สามารถโหลดรูปภาพเป็นเข้า blogger ของตัวเองได้
5.สามารถสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต

ไม่มีความคิดเห็น: